تمامی اجناس و پروسه تعمیر از بهترین مواد و با دقت کامل انجام می شود.

تعمیرات انواع کفش

کفش
 • پارگی پشت پاشنه پاهر جفت 60 هزار تومان
 • پارگی روی بغل هر لنگه 20 هزار تومان
 • پارگی روی پنجه هر لنگه 20 هزار تومان
 • نیم تخت + پاشنه مردانه جفتی 100 هزار تومان
 • نیم تخت مردانه جفتی 80 هزار تومان
 • نیم تخت + پاشنه زنانه جفتی 80 هزار تومان
 • تعویض پاشنه 100 هزار تومان
 • تعویض سر پاشنه کوچک جفتی 20 هزار تومان
 • تعویض سر پاشنه بزرگ جفتی 60 هزار تومان
 • پرس زیره کفش 100 هزار تومان
 • دور دوزی کفش کوهنوردی 80 هزار تومان
 • دور دوزی کامل کفش 60 هزار تومان
 • دور دوزی کامل صندل 40 هزار تومان
 • تغییر رنگ کفش به مشکی 60 هزار تومان
 • فیت کردن کفش گشاد 30 هزار تومان
 • تعمیر کفشی که پشت پا را زخم میکند 30 هزار تومان
 • تعویض زیره کامل کفش 250 هزار تومان
 • قالب زدن کفش 30 هزار تومان
 • واکس زدن کفش 15 هزار تومان
 • تعویض کامل زیپ بوت زنانه ساق بلند جفتی 150 هزار تومان
 • تعویض کامل زیپ بوت مردانه جفتی 120 هزار تومان
 • تعویض سر زیپ بوت هر لنگه 15 هزار تومان
 • واکس زدن نیم بوت و بوت چرم و یا جیر 30 هزار تومان
ویژه

تعمیرات انواع کیف

کیف
 • تعویض سر زیپ 15 هزار تومان
 • تعویض کل زیپ 80 هزار تومان
 • تعویض و ساخت دسته کیف 100 هزار تومان
 • تعویض اسر 100 هزار تومان
 • تعویض مدبر 25 هزار تومان
 • تعویض مگنت 20 هزار تومان
 • تعویض دمبل 15 هزار تومان
 • تعویض خرچنگی 30 هزار تومان
 • تعویض پین دسته کیف 10 هزار تومان
 • تعویض قفل رمز دار کیف اداری 70 هزار تومان
 • پارگی دسته کیف مدرسه 20 هزار تومان
 • پانچ زدن دگمه دسته کیف 5 هزار تومان
 • پانچ دگمه شلوار جین 5 هزار تومان
 • پانچ دگمه چهار تیکه 10 هزار تومان
ویژه

تعمیرات انواع چمدان

چمدان
 • تعویض دسته ترولی خارجی 300 هزار تومان
 • تعویض دسته ترولی ایرانی 200 هزار تومان
 • تعویض دیواره بدنه 300 هزار تومان
 • تعویض کامل زیپ 350 هزار تومان
 • تعویض سر زیپ 25 هزار تومان
 • تعویض چرخ چمدان برزنتی 80 هزار تومان
 • تعویض دسته ثابت 70 هزار تومان
 • تعویض رمز (TSA) 160 هزار تومان
 • تعویض رمز معمولی 60 هزار تومان

تعمیرات انواع کمربند

کمربند
 • کوتاه و سوراخ کردن 10 هزار تومان
 • تعویض سگک ایرانی 40 هزار تومان
 • تعویض سگک خارجی 70 هزار تومان

تیز کردن چاقو

چاقو
 • تیز کردن چاقو و کارد 5 هزار تومان
 • تیز کردن قیچی 10 هزار تومان
 • تیز کردن چاقو بزرگ وساطور 10 هزار تومان
 • تیز کردن تیغه و پنجره چرخ گوشت 30 هزار تومان
 • تیز کردن تیغه آبمیوه گیری و سبزی خرد کن 15 هزار تومان