تمامی اجناس و پروسه تعمیر از بهترین مواد و با دقت کامل انجام می شود.

تعمیرات انواع کفش

کفش
 • پارگی پشت پاشنه پاهر جفت 200 هزار تومان
 • پارگی روی بغل هر لنگه 60 هزار تومان
 • پارگی روی پنجه هر لنگه 60 هزار تومان
 • نیم تخت + پاشنه مردانه جفتی 300 هزار تومان
 • نیم تخت مردانه جفتی 250 هزار تومان
 • نیم تخت + پاشنه زنانه جفتی 250 هزار تومان
 • تعویض زیره درجه یک کفش کوهنوردی 850 هزار تومان
 • تعویض زیره کامل کفش 450 هزار تومان
 • تعویض پاشنه 200 هزار تومان
 • تعویض سر پاشنه کوچک جفتی 70 هزار تومان
 • تعویض سر پاشنه بزرگ جفتی 150 هزار تومان
 • پرس زیره کفش 250 هزار تومان
 • دور دوزی کفش کوهنوردی 200 هزار تومان
 • دور دوزی کامل کفش 150 هزار تومان
 • دور دوزی کامل صندل 120 هزار تومان
 • تغییر رنگ کفش به مشکی 150 هزار تومان
 • فیت کردن کفش گشاد 70 هزار تومان
 • تعمیر کفشی که پشت پا را زخم میکند 70 هزار تومان
 • قالب زدن کفش 70 هزار تومان
 • واکس زدن کفش 40 هزار تومان
 • تعویض کامل زیپ بوت زنانه ساق بلند جفتی 400 هزار تومان
 • تعویض کامل زیپ بوت مردانه جفتی 300 هزار تومان
 • تعویض سر زیپ بوت هر لنگه 50 هزار تومان
 • واکس زدن بوت چرم و یا جیر 80 هزار تومان
ویژه

تعمیرات انواع کیف

کیف
 • تعویض سر زیپ 40 هزار تومان
 • تعویض کامل زیپ 200 هزار تومان
 • تعویض کامل زیپ کوله 200 هزار تومان
 • تعویض و ساخت دسته کیف 250 هزار تومان
 • تعویض اسر 300 هزار تومان
 • تعویض مدبر 50 هزار تومان
 • تعویض مگنت 50 هزار تومان
 • تعویض دمبل 40 هزار تومان
 • تعویض خرچنگی (خارجی) 80 هزار تومان
 • تعویض پین دسته کیف 30 هزار تومان
 • تعویض قفل رمز دار کیف اداری 170 هزار تومان
 • پارگی دسته کیف مدرسه 80 هزار تومان
 • پانچ زدن دگمه دسته کیف 20 هزار تومان
 • پانچ دگمه شلوار جین 20 هزار تومان
 • پانچ دگمه چهار تیکه 30 هزار تومان
ویژه

تعمیرات انواع چمدان

چمدان
 • تعویض دسته ترولی خارجی 800 هزار تومان
 • تعویض دسته ترولی ایرانی 450 هزار تومان
 • تعویض دیواره بدنه 700 هزار تومان
 • تعویض کامل زیپ 700 هزار تومان
 • تعویض سر زیپ 50 هزار تومان
 • تعویض چرخ چمدان برزنتی 250 هزار تومان
 • تعویض دسته ثابت 200 هزار تومان
 • تعویض رمز (TSA) 450 هزار تومان
 • تعویض رمز معمولی 150 هزار تومان

تعمیرات انواع کمربند

کمربند
 • کوتاه و سوراخ کردن 30 هزار تومان
 • تعویض سگک ایرانی 100 هزار تومان
 • تعویض سگک خارجی 200 هزار تومان
 • پیچ کمربند 30 هزار تومان

تیز کردن چاقو

چاقو
 • تیز کردن چاقو و کارد 15هزار تومان
 • تیز کردن قیچی 20 هزار تومان
 • تیز کردن چاقو بزرگ وساطور 20 هزار تومان
 • تیز کردن تیغه و پنجره چرخ گوشت 60 هزار تومان
 • تیز کردن تیغه آبمیوه گیری و سبزی خرد کن 20 هزار تومان