تمامی اجناس و پروسه تعمیر از بهترین مواد و با دقت کامل انجام میشود.

تعمیرات انواع کفش

کفش
 • پارگی پشت پاشنه پاهر جفت 50 هزار تومان
 • پارگی روی بغل هر لنگه 20 هزار تومان
 • پارگی روی پنجه هر لنگه 20 هزار تومان
 • نیم تخت + پاشنه مردانه جفتی 80 هزار تومان
 • نیم تخت مردانه جفتی 60 هزار تومان
 • نیم تخت + پاشنه زنانه جفتی 60 هزار تومان
 • تعویض پاشنه 60 هزار تومان
 • تعویض سر پاشنه کوچک جفتی 20 هزار تومان
 • تعویض سر پاشنه بزرگ جفتی 40 هزار تومان
 • پرس زیره کفش 80 هزار تومان
 • دوردوزی کفش کوهنوردی 60 هزار تومان
 • دور دوزی کامل کفش 40 هزار تومان
 • دور دوزی کامل صندل 20 هزار تومان
 • تغییر رنگ کفش به مشکی 50 هزار تومان
 • فیت کردن کفش گشاد 20 هزار تومان
 • تعمیر کفشی که پشت پا را زخم میکند 30 هزار تومان
 • تعویض زیره کامل کفش 150 هزار تومان
 • قالب زدن کفش 20 هزار تومان
 • واکس زدن کفش 10 هزار تومان
 • واکس زدن نیم بوت و بوت چرم و یا جیر 20 هزار تومان
ویژه

تعمیرات انواع کیف

کیف
 • تعویض سرزیپ 10 هزار تومان
 • تعویض کل زیپ 80 هزار تومان
 • تعویض و ساخت دسته کیف 80 هزار تومان
 • تعویض اسر 80 هزار تومان
 • تعویض مدبر 20 هزار تومان
 • تعویض مگنت 20 هزار تومان
 • تعویض دمبل 15 هزار تومان
 • تعویض خرچنگی 25 هزار تومان
 • تعویض پین دسته کیف 10 هزار تومان
 • تعویض قفل رمز دار کیف اداری 55 هزار تومان
 • پارگی دسته کیف مدرسه 20 هزار تومان
 • پانچ زدن دگمه دسته کیف 5 هزار تومان
 • پانچ دگمه شلوار جین 5 هزار تومان
 • پانچ دگمه چهار تیکه 10 هزار تومان
ویژه

تعمیرات انواع چمدان

چمدان
 • تعویض دسته تراوری .خارجی 220 هزار تومان
 • تعویض دسته تراوری .ایرانی 140 هزار تومان
 • تعویض دیواره بدنه 200 هزار تومان
 • تعویض کامل زیپ 300 هزار تومان
 • تعویض سر زیپ 20 هزار تومان
 • تعویض چرخ 75 هزار تومان
 • تعویض دسته ثابت 60 هزار تومان
 • تعویض رمز 40 هزار تومان
 • تعمیر شکستگی و پارگی 70 هزار تومان

تعمیرات انواع کمربند

کمربند
 • کوتاه و سوراخ کردن 10 هزار تومان
 • تعویض سگک 30 هزار تومان

تیز کردن چاقو

چاقو
 • تیز کردن چاقو و کارد و قیچی 5 هزار تومان
 • تیز کردن چاقو بزرگ وساطور 7 هزار تومان
 • تیز کردن تیغه و پنجره چرخ گوشت 20 هزار تومان
 • تیز کردن تیغه آبمیوه گیری و سبزی خرد کن 15 هزار تومان